ไม่เห็นด้วยที่เปลียน สายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1 จะเพิ่มตัวอักษร ไว้ข้างหน้า หรือ ข้างหลัง ก็ไม่เป็นไร แต่เลขสายห้ามเปลี่ยน 2 ผมนั่งรถเมล์มาทั้งชีวิต จำสายรถเมล์ ตั้งแต่สายที่ 1 -100 ได้หมดแล้ว อยู่ๆ ท่านจะยกเลิกสายรถเมล์ได้อย่างไร เพราะจำมา ทั้งชีวิต ใครถามก็ช่วยบอกเส้นทางได้หมด 3 แล้วผู้ที่อยู่ในคุก ผู้ป่วย คนแก่ ผู้ที่นานๆจะขี้นรถเมล์สักครั้ง จะยิ่งสับสนไปใหญ่ 4 ท่านบอกว่า จะคงเลขเก่า ไว้ 2 ปี ผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะ กว่าจำสายรถเมล์ ได้ 100 สาย ใช้เวลาทั้งชีวิต ไม่ใช้แค่ 5 -10 ปีครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ