ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์ครับ ของเดิมดีอยู่แล้ว จำง่าย ขอใหม่เลขยาว จำยาก มองเห็นได้ยากกว่า และเ็นเรื่องภายในขององค์กรฯควรใช้เขียนข้างรถนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาเสนอในที่ประชุมต่อไปและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ชมเชย และแนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ