ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่แก้ไขสักที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเข้าใจว่ามีคนร้องเรียนเรื่องรถสาย 536 ไม่เพียงพอเยอะมาก ทุกครั้งช่วงชั่วโมงเร่งด่วน รถต้องขาดเสมอ (ขณะพิมพ์คือรอมาเกือบ 2 ชั่วโมงแล้ว และไม่รู้ว่าต้องรถึงเมื่อไหร่) การตอบของขสมก.ก็ copy & paste ให้รอจัดซื้อรถเมล์ใหม่ ระหว่างนี้ไม่มีวิธีแก้ไขอื่นเลยหรือ เช่น ติด GPS ให้คนรู้ เพิ่มจำนวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน บลาๆ ไม่ก็ตัดเส้นทาง ร่นระยะ เพิ่มรถเป็น feeder แทน ต่างๆ บางที่รถเมล์ผ่านก้น้อย ทางเลือกก็น้อย แถมมาช้าอีก ประชาชนจะต้องทำไง?? ใส่ใจกว่านี้หน่อยเถอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งเขตการเดินรถที่ 3 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเข้ามา ให้เขตการเดินรถที่ 3 เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ หรือ จัดหารถเหลือ/แบ่งจากสายอื่น มาระดมช่วยสาย 536 วิ่งให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวและช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้บริการสาย 536 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสาย 536 ได้รับความสะดวกในการเดินทาง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.