ไม่เข้าใจทำไมต้องรอสาย 170 ต้องจอดเติมก๊าซ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมต้องให้ผู้โดยสาร รอรถเมล์สาย 170 เติมก๊าซตรงสายสี่ ช่วงหัวค่ำทุกวัน เสียเวลามาก บางครั้งเป็นครึ่งชั่วโมง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 170 เติมแก๊สนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ เตรียมพร้อมก่อนนำรถออกให้บริการประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบ