ไม่ออกบัตรโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สาย 39 สีชมพู จากหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เวลา 15.45 น. จ่ายเหรียญ 5 บาทเป็นค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ (แสดงบัตรประชาชน) แต่ทางกระเป๋ารถไม่ให้ตั๋ว เมื่อสอบถามได้รับแจ้งว่าไม่ต้อง ข้างรถติดโฆษณาเต็ม มองไม่เห็นหมายเลขรถ แต่ได้ถ่ายรูปกระเป๋ารถไว้ด้วยแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนมานั้นจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ