ไม่อยากให้ยกเลิกการเดินรถ สาย 210

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เราเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการรถสาย 210 (สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-พระราม 4) มานานแล้วตั้งแต่เป็นสาย 751 ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น เลยไม่อยากให้ยกเลิกการเดินรถค่ะ เพราะรถของเอกชนเวลาไม่แน่นอน ไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่สะดวก ผู้โดยสารหลายคนต้องการใช้บริการของ ขสมก. มากกว่า เพราะเวลาแน่นอน สะดวก บริการดีค่ะ

แจงผู้ร้องกรณี ยุบรถ ขสมก. ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นนโยบายกรมการขนส่งทางบก 1 สาย 1 ผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้มีผู้ประกอบการซ้ำซ้อนและบริการเดินรถทับเส้นทาง ซึ่งเส้นทางรถโดยสารประจำทางสาย 210 มีผู้ประกอบการทั้งบริษัทเอกชน และ ขสมก. จึงให้บริษัทเอกชนให้บริการในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกพิจารณา (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)