ไม่ส่งถึงที่ให้ลง 182-17

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 182 ข้างรถ 182-17 เวลา ประมาณ 18.40 ไม่แจ้งแต่แรกว่สไปสุดทางที่ไหนติดป้ายปรกติรับคนจากบิ๊กซีหัวหมาก แต่พอถึง รพ.ราม กลับบอกว่าไปแค่แยกลำสาลี แล้วจะกลับอู่ ค่าโดยสารก็จ่ายแล้วมาบอกตอนจะถึง เพื่อ ไม่รู้จักบอกก่อาขึ้น แย่มาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 182-17 เสริมบิ๊กซีนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแกัไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ