ไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 2 ทะเบียน 11-9341 ช่วงเวลาตอนเช้า ประมาณ 9โมง ป้าย บิ๊กซีราชดำริ ขับรถไม่สุภาพ ไม่จอดรถตรงตามป้ายรถประจำทาง ในขณะที่รถยังเคลื่อนอยู่ แต่ตะคอกให้ผู้โดยสารวิ่งตามรถเอง และใช้คำไม่สุภาพขณะขับรถ มีการบ่นและตะคอกใส่ผู้โดยสาร และเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประจำ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ