ไม่สามารถ สแกนจ่าย Qr code (Promtpay)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 29/01/2565 เวลา 11:15 นาที ได้ข้ึน รถสาย515 (6-56081) จากอนุสาวรีย์ และจะจ่ายด้วยเครื่องรับเงิน ผ่านการสแกน Qr Code ปรากฎว่า ขณะกำลังสแกน ตัวภาพQr Codeมีภาพ โลโก้ Promtpay ซ้อนด้านหลัง(ติดขอบQrcodeด้านบน) ทำให้ไม่สามารถสแกนได้ จึงขอให้ทำการตรวจสอบเครื่อง/ระบบของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ให้บริการในรถคันดังกล่าว(ณ วันและเวลาที่แจ้ง) และถ้ามีการแก้ไขแล้วช่วยตอบกลับด้วย ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเรื่องดังกล่าว(ขอบคุณที่แนะนำบริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ