ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย1 14-8110 คนขับรถ-กระเป๋า ไม่สวมหน้ากากอนามัย กระเป๋าแต่งตัวไม่เหมาะสม ล้วง แคะ แกะ เกา ตีนตัวเอง แล้วมาหยิบจับเงินทอน

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง(เจ้าของผู้ประกอบการทั้งหมด)ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ารายใดยังฝ่าฝืนไมปฏิบัติตาม จะพิจารณาลงโทษสถานหนักตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.