ไม่สมควร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร (ผู้หญิง) มินิบัสสาย 34 เหตุการณวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.15 น. รถติดไฟแดงตรงแยก คปอ. พนง.หญิงคนนี้เดินลงจากรถแล้วสูบบุหรี่อยู่ข้างรถซื่งดิฉันเห็นว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมในขณะที่อยู่ในเวลางานถึงแม้รถจะติดไฟแดงก็ตาม ป้านทะเบียน 14-8113

เรียนคุณ Pantawan ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 34-7 ทะเบียน 14-8113 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงเพื่ีอพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.