ไม่วิ่งตามเส้นทางช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปกติรถส้ม71 ไม่เข้ากล้วยน้ำไทแล้วเหรอคะ ช่วงเวลา 08.00 วันที่ 9 ธ.ค. ตอนเช้าๆคนไปลงในซอยเยอะนะแล้วให้ลง บีทีเอสแล้วต้องไปต่อรถเข้าอีก โดยไม่ได้แจ้งด้วยว่าไม่เข้าซอย เสียเวลารอรถ เสียค่าโดยสารเพิ่ม สาย71 เบอร์38

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ