ไม่วิ่งตามเวลา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย68จากเทียนทะเล รอรถรอบ6.00น. เกือบชม. รถก็ยังไม่มาเป็นมาหลายวันแล้ว โทร. ไป1348 ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น สรุปจะวิ่งหรือจะหยุด