ไม่รู้ว่าร้องเรียนไปจะมีเจ้าหน้าที่อ่านบ้างไหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เป็นครั้งแรกที่ร้องเรียนนะคะ สาย206 รอนานมากค่ะ ไม่มีเลย พอมีมาจอดก็รถเสียบ้าง เติมแก๊สบ้าง เข้าอู่บ้าง พิกัดเมกาบางนาค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ