ไม่รู้จักเปลี่ยน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
62 รอนานมากนี้รอตั้งแต่ 12:23 จนตอนนี้ 13:30 นถก็ยังไม่มา อยาดรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนตอนไหน คนที่มีธุระเข้าเดือดร้อนแค่ไหน ต้องมาเสียเวลากับรถเมล์อีก ขาเข้าอู่เข้าไปตั้ง 6-7คัน แต่ออดอู่ไม่เห็นสักคน คณไม่รการจัดระบบ ระเบียนของพนักงานแล้วก็ตารางเดินรถของสายรถเมลย์รอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 62 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ