ไม่รับผ๔้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
64 รถแอร์สีเหลือง. ถึงหน้าป้ายก่อนถึงเมเจอร์นนทบุรี 8:08 วันที่ 23/07/63โบกรถก่อนด้วยซ้ำ จอดเลยพระก็วิ่งตามไม่รออยู่แค่ท้ายรถแค่นั้นด้วยซ้ำ เห็นไม่มีผู้โดยสารคนอื่นหรือไงฝนก็ตกหน้าจะอนุเคราห์กัน ถ้าคิดว่าเปนพระไม่ได้เก็บเงินจะเก็บพระก็จ่ายให้ได้น่ะแค่ปฏิบัติเหมือนผู้โดยสารคนอื่น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 64 ไม่รับพระนั้นต้องขอประทานอภัยมา ณ ที่นี้และจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ