ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 18.59 น. รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. สายการเดินทาง 4-70E หมายเลขข้างรถ 13-1691 ไม่จอดเข้าป้ายรับผู้โดย บริเวณ ป้ายธนาคารธนชาติสำนักงานใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้โดยจำนวนมาก หลายท่านได้ทำการส่งสัญญาณมือ เพื่อให้รถเข้าจอดเทียบท่าแล้ว แต่คนขับได้ขับชิดขวาไม่เข้าป้าย ทำให้ผู้โดยสานหลายท่านต้องใช้เวลารถคันถัดไป ขอให้ผู้บริหารการเดินรถตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาอบรมกำชับว่ากล่าวตักเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)