ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอบ2แล้ว ที่เรียกสาย4 ไม่รับคน อย่าบอกว่ากวักไม่เรียก เรียกจ้า แต่ไม่รับเอง ตีวงออกขนาดนั้น ทะเบียน 12-2556 4-4005 ตอนแรกถ่ายรูปละ แต่โทรศัพทร์ค้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)