ไม่รับผู้โดยสาร 77

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้โดยสารก็โบก แต่จงใจไม่รับ คงเห็นมีรถเอกชนจอดด้านหน้าทำไมไม่ขึ้น ไปจอดแอบด้านหลังเข้าป้ายก็ไม่เข้า พอผดส.เห็น โบก ไม่จอด ไปทำอาชีพอื่นไหมถ้าจิตใจมันไม่บริการ ทำยังกับผดส.เป็นขอทาน ต้องวิ่งแย่งกันขึ้น ต้องวิ่งตามรถ ไม่จอดรอแม้เสี่ยววิ ไม่เข้าใจ ปล่อยให้ทำงานรอกินเงินปลดเกษียณได้ไง ถ่วง.....มองเห็นแต่เบอร์ด้านหลังที่ติดรถ 440453 ตอน 10.53 แล้วสุดท้ายก็ไปทำงานไม่ทัน เพราะชีวิตต้องมาฝากกับคนห่วยแตกแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ