ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สายปอ79 วิ่งระหว่ง พุทธมณฑลสาย2 -สยาม ช่วงสองทุ่ม ไม่เคยยอมจอดป้ายก่อนถึงไฟแดงหน้า ขนสงนิ่มซีเส็งสายสองเลยจะวิ่งขวาตลอด ตั้งใจไม่เข้าป้าย หรือไง บางที่อยู่คนเดียวก็กลัวนะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป