ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 66 สีแดง วันที่ 1/7/63 ช่วงเวลา 20.05น. ขับผ่านป้ายBtsบางยี่ขัน ผู้โดยสารเรียกแล้วไม่จอด เรียกต้องแต่รถอยู่ทางเข้าตลาดอินดี้ แต่ไม่จอด ต้องให้ผู้โดยสารไปเรียกกลางถนนมั้ยคะ ถึงจะจอดรับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ