ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ต้องร้องเรียนกี่ครั้งไม่ทราบ สาย68 ปอ.ไม่จอดรับผู้โดยสารบ่อยครั้งมาก จำนวนรถก็น้อย 68 ธรรมดา มาช้า เวลามาก็หมดระยะเดอะมอลล์ BRT ตลอด ไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ