ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศ145 (16-1915 3-70473)เวลา2ทุ่ม 15นาทีโดยประมาณยื่นป้ายลาดพร้าว79กับเพื่อนโบกรถแล้วคนขับชะลอเหมือนจอดแล้วเบี่ยงออกเลยทำให้ผมกำลังจะขึ้น เดินลงไปที่ถนนแล้วขับออก โดยผมเห็นหน้าคนขับชัดเจนแต่เพราะป้ายที่ผมยื่ยรอมี2คน เลยขับเลยไปรับคนที่หน้าบิ๊กลาดพร้าวแทนจึงเรียนแจ้งให้ทราบ เพราะรอรถก็นาน เจอแบบนี้เซ็งมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ