ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 21.41 นาที รอรถเมล์สาย138 พอรถ138มาผู้คนที่ป้ายก็ยืนหวังจะขึ้นรถ แต่รถ138 วิ่งผ่านไปทั้งๆที่บนรถมีคนประปราย 4-5คน(น่าจะเพราะรถว่างมา) เส้นทางคันนี้คือหมอชิต-ท่าน้ำพระประแดง แค่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามีเหตุผลใดบ้างที่รถเมล์จะไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่รถใช้บริการได้ และไม่ได้แน่นเลย ( ป้ายที่เลยjj mall มา1ป้าย รถมุ่งหน้าไปท่าน้ำพระแดง)

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 138 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ