ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่26มีนาคม2560เวลา 3.38น.รถเมล์สาย511ไม่รับผู้โดยสารที่ป้าย บริเวณตรงข้ามโรงเรียนพร้านีลวัชระ แทนที่จะรับผู้โดยสารกลับเร่งความเร็วแล้วขับเลยไป ทั้งที่โบกรถเรียกตั้งแต่อยู่ไกลๆจนรถเข้ามาอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่หยุดเรียก จนรถขับเลยไป ู