ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 185 ทะเบียน 11 - 8933 เวลา 8.20 น. วันที่ 21 มกราคม 2560 เรียกแล้วไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับเลน 2 ด้วยความเร็ว