ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 180 ไม่เปิดประตูรับผู้โดยสาร หมายเลข รถ 4-40430 จำหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้ ติดสติกเกอร์รถฟรี รอรถตรง แยก ณ ระนอง ประมาณ 19:10 น.สังเกตุเห็น มีผู้โดยสารเดิมที่ยังไม่ลงจาก รถอยู่ ผมรอที่ป้ายพร้อมผู้โดยสารอีกสาม ท่าน แต่รถไม่เปิดรับ ทั้งๆ ที่ว่าง และมีรถสายเดียวกัน ตามหลังจึงได้ขึ้น สำหรับผม การเสียค่าโดยสาร ผมไม่กังวล แต่การกระทำแบบนี้ ถือว่าผิดหรือไม่ครับ