ไม่รับผู้โดยสาร 1013

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ 1013 พระโขนง-หัวตะเข้ เลขทะเบียน 16-2259 มีความขับรถอย่างเร่งรีบไม่สนใจไม่รับผู้โดยสารอีกกลุ่มนึง ที่พยายามจะขึ้นรถ และขับออกไปด้วยอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้โดยสารโบกรถเมล์อยู่บนถนนเกือบจะเลนที่2แล้ว ฝากพิจารณาด้วยครับ

ร้องเรียนที่ 1584