ไม่รับผู้โดยสาร สาย 509 ยูโรครีม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย ศูนย์อนามัย40 ขาเข้าเมืองเป็นประจำ ชอบวิ่งเลน 2-3 ตลอดเรียกแล้วไม่จอด(โบกเนิ่นๆๆมากแล้ว) ถ้าเรียกไม่จอดรบกวนไปขับรถส่วนตัวดีกว่า ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียก พนักงานอบรบโดยรวมเรื่องจิตสำนึกการให้บริการตระหนักในการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรับส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ