ไม่รับผู้โดยสาร รถสายปรับอากาศ166

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
บริเวณป้ายสุดท้ายท่าน้ำปากเกร็ด ประมาณ15.50 น. ดิฉันอุตสาห์วิ่งมาเป็นช่วงที่รถกำลังติด ซึ่งเลยจากป้ายมานิดเดียว ทั้งที่พนักงานขัยรถเห็นว่าดิฉันโบก แต่ก็ไม่เปิดประตูให้ แล้งน้ำใจมากๆๆๆๆๆ ถ้าธุระไม่ด่วนก้อไม่โบกเรียกหรอกคะ คันที่2 ยูโรมา ประมาณ 16.15น. นี่จอดคนลงไม่ตรงป้าย ซื่งดิฉันรออยู่ที่ป้าย กลับขับรถออกไปอีกเลนไม่เข้าป้าย จนดิฉันต้องวิ่งออกไปอีกเลน เพื่อให้จอด กลับจะไม่จอดด้วยซ้ำ คนขับรถเนี่ยแย่มากๆๆๆๆๆ เป็นเหมือนกันทั้งอู่ไหมคะ ไม่มีจิตสำนึกเลย น้ำใจก้อไม่มี จะรีบไปอย่างเดียว แล้วผู้โดยสารที่รออยู่ไม่รีบเหรอคะ อยากให้อบรมสามัญสำนึกของคนขับบางนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ