ไม่รับผู้โดยสาร ป้ายบิ๊กซีลำลูกกาคลอง5

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 543 ขาวน้ำเงินไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายบิ๊กซีลำลูกกาคลอง5 เวลา 22.20น. วิ่งมาเลนกลางด้วยความเร็วสูงมาก และเปิดไฟป้ายเพื่อรผู้โดยสาร ไม่ได้เขี่ยนป้ายว่ารถเสีย แต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร