ไม่รับผู้โดยสารเพราะอะไร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมรถเมย์สาย137เวลา10:30น.วันที่27/2/59ไม่จอดรับผู้โดยสายคับไม่เข้าใจเลยคนยืนรอ3คนไม่รับทั้งๆที่บนรถก่อมีผู่โดยสารอยู่บริเวณหน้าเช็นทรัลพระราม9คับจะเลี้ยวไปทางรามคำแหงขับรถก่อเร็วมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวม เรื่องจิตสำนึกการเข้าป้ายหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับส่งอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป