ไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16/1/62 เวลา 06.20 รถเมลล์สาย 179 ป้ายน้ำเงินไม่ยอมจอดรถรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมลล์ฟอร์จูน ขับรถเร็วมาก จึงขอให้จอดรับผู้โดยส่รทุกป้ายด้วย หรืออย่าวน้อยความชลอความเร็วบ้างค่ะ ทำให้เสียเวลารอและเดินทาง นั่งดมควันพิษไป ขอบคุณค่ะ ได้ขึ้นอีกคัน 06.30 น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ