ไม่รับผู้โดยสารที่ที่จอดรถ แต่ยังไม่มีประกาศแต่อย่างใด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน เวลา 09.06 น. ที่ที่จอดรถตรงข้ามสนาทกีฬา(กกท.)ทางขาออก รถโดยสารองค์การ สาย71 เลขข้างรถ 2-80122 เข้ามา ในขณะนั้น รถตู้โดยสารคันหนึ่งแช่ป้ายนานกว่าสามนาที แต่ที่จอดรถมีผู้โดยสารจำนวนมาก รถองค์การที่ดังกล่าวคันนั้น เปลี่ยนเลนเป็นเลนที่สองก่อ นที่จอดรถประมาณ15เมตร ดิฉันจึงออกไปท้องถนนและรออยู่ แต่ไม่รับเรา ต่อจากนั้น รถสาย 36ก มาแล้วขึ้นรถ จากนั้นบันทึกถ่ายรูปจากรถดังกล่าวสำหรับหลักฐาน แต่พนักงานบอกว่าการที่ไม่รับสาเหตุไม่รู้ อีกสองวันต่อมา วันที่ 19 กันยายน เวลา 17.02 น. ที่ที่จอดรถเหมือนกัน เพราะดิฉันขาไม่ดีและกำลังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่จึงจำเป็นต้องขึ้นรถที่ใกล้ที่สุด รถโดยสารองค์การาย 60 เลขข้างรถ 2-80147 แม้ว่าหยุดที่หน้าที่จอดรถแต่ไม่เปิดประตู ผู้โดยสารสองคนกดกริ่งและเปิดประตูแล้วลงมา ส่วนดิฉันลองขึ้นรถ แต่โดนปฏิเสธ คนขับปิดประตูทันทีและิ่งหนี สถานการณ์เช่นนี้ ทั้งสองคันสังกัดเขตการเดินรตที่ 2 เหมือนกัน ดิฉันอยากถามว่าพฆติกรรมแบบนี้ทำไมเกิดขึ้น อดีตำม่มี ผู้โดยสารรายอื่นก็บอกว่าสาเหตุไม่รู้เหมือนกะน เนื่องจากที่ที่จอดรถไม่มีประกาศที่ยกเลิก และคันอื่นรับผู้โดยสารตามปกติ ยังมีรูปถ่ายเพื่อแสดงหลักฐาน แต่ ช่วยกรุณาตรวจสอยพฤติกรรมที่ดังกล่าว ถ้ามีเหตุผลที่สมควร เราจะทำตาม แต่ในขณะนี้ ผู้โดยสารหลายคนคิดว่ารถองค์การบางคันไม่รับผู้โดยสาร ที่เราถ้าไม่พึงพอใจกับคำตอบที่ไม่สมเหตุ จะต้องเผยแพร่บน SNS และขอความคิดเห็นจากบุคคลหลายท่าน รบกวน อยากได้ทางขสมก. ตอบคำตอบอย่างชัดเจนเพื่อทำให้เราทำความเข้าใจค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ