ไม่รับคนที่ป้ายรถประจำทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย127-27ไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายพลัสมอลล์บางใหญ่ เวลา 20.15น