ไม่รอ คนลงรถก่อน แล้วออกรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่16/11/61 เวลา8.30-9.00 ขึ้นรถ รถเมล 101 กท 11-9013 ขึ้นจาก รางบัวมา ท่าพระ ขณะกำลังก้าวลงรถ รถออกตัวไม่รอให้คนลงรถให้หมดก่อนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ ฝากบอกคนขับให้รอบคอบกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ