ไม่รอรับผู้โดยสารตามป้ายที่หน้าสาธิตจุฬา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แย่มาก ทำให้ฉันสายในกาทำงาน และรถยังขาดช่วงอีก ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศป่ะ บ้าบอ รีบๆอยุ่ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ