ไม่ยอมรัยผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 ไม่ยอมจอดป้ายนับผู้โดยสาร บริเวณสนามเป้า แม้จะเรียกอย่างฟง ก็ไม่รับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนสาย 29 ม่จอรับผู้โดยสารนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรม พนักงานประจำรถให้จอดรับ-ส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ