ไม่ยอมจอดให้ลงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กดกริ่งก่อนถึงป้ายเป็น20เมตร แต่โทษนะคะ รถเมล์ไม่ยอมจอดให้ลงที่ป้ายค่ะ ปอ.84 ทะเบียน 13-1565 แล้วพอถามกระเป๋ารถเมล์ นางบอกว่า ก็เธอไม่ยอมกด ไม่กดอะไรไม่ทราบค่ะ ดูตรงไฟก็รู้ค่ะ ว่ากดแล้ว แถมพนักงานพูดจาแย่มากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย ปอ.84ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ