ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ชอบจอดรับผู้โดยสาร เส้น ปาก น้ำที่ ป้ายโค้งเกริก ทางไปสำโรง แก้ไขด้วย คับ ลำบากคับชอบขับหนีผู้โดยสาร งานบริการคับช่วยเอาใจใส่ลูกค้าหน่อยคับถึงจะแค้ป้ายเดี่ยวพวก เค้าก็เปนลูกค้านะคับ ผมเปนผู้โดยสารหรือ โดยร่วมท่านอื่นๆที่เปนผูโดยสาร ย่อมมีความคาดหวังในการบริการของ บริษัทคุณคับ ถ้าคุญมองข้าม เท่ากับองกรคุณไร้จรรยบรรณขององกรณ์คับ แก้ไขด้วย คับ ลำบากที่ต้อง วิ่ง ไล่ตามคับ เสียความรู้สึก