ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้าย สาย 82

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 21:24น. รถสาย 82 ไม่ยอมจอดที่ป้าย จอดเลยไป (ป้ายตลาดบางประกอก) ซึ่งเลยไปประมาณ 20 เมตร ซึ่งที่ป้ายมีผู้โดยสารรอขึ้นทั้งคนชรา และคนท้อง และขับรถเร็วด้วย การบริการเป็นแบบนี้หรือ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย 82 มีผู้ประกอบการหลายบริษัท รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/เบอร์รถ/ทะเบียนรถ/วัน-เวลา/ หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจน เพือที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .