ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เส้นจากปากน้ำ ขสมก รถแอร ทุกสาย ไม้ชอบจอดรับผู้โดยสารที่ ป้าย โค้งเกริก ชอบขับออกเลนขวาโดยไม่ใส่ใจผู้ใช่บริการที่ ป้าย เพราะผมเคยเห็นป้ายปลอดภัยจอดรับผู้โดยสารชิดป้ายแต่ป้ายนี่ไม้ยอมทำตามกฏกัน แก้ไขด้วยนะคับ เพราะ จะใช่บริการแล้วชอบ ออกเลนขวาหนี