ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 2 ทะเบียน 11-8437 ไม่ยอมเข้าจอดป้ายหลังแยกอ่อนนุช ทั้งๆ ที่มีผู้โดยสารโบกมือเรียกหลายคน แต่กลับเลี้ยวออกเลนขวาสุด แล้วไปเข้าป้ายสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชค่ะ รายละเอียดวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 16:35 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ