ไม่ยอมขึ้นทางด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์510จากม.ธรรมศาสตร์รังสิตไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ขึ้นทางด่วน เดิมที15.30จะเริ่มขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้16.30บางคันก็ไม่ยอมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรถฟ้าที่เข้ามาใหม่ รบกวนตรวจสอบด้วยครับถ่ายป้ายทะเบียนไว้แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ