ไม่มีใจบริการออกเหอะค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถยูโร สาย517 พนักงานเก็บเงินแย่มากเราบอกว่าไปอนุสาวรีย์ พนักงานบอกไม่ผ่านแล้วแสดงท่าทางยิ้มมุมปาก เราก็บอกงั้นลง อสมท พนักงานไม่มีการแนะนำอะรไทั้งสิ้นเก็บเงินไแลัวไปนั่ง ปล่อยเราลงขณะไม่ถึงป้าย ถ้าพนักงานไม่มีใจรักบริการออกเหอะพนักงานผู้หญิงถักเปีย พอดีไม่ได้สังเกตุป้าย