ไม่มีรถไปกระทรวงพาณิชย์ มีแต่รถเสริม4-5คันติดต่อกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่มีรถเมย์สายหลักมีแต่รถเสริมเซ็นทรัลลาดพร้าว2-4ทุ่ม 4-5คัน เป็นรถเสริมทั้งหมดเลย รถเมย์สาย191ที่ไปกระทรวงพาณิชย์ไม่มีแล้วหรือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ