ไม่มีรถให้บริการ มีรถน้อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 187 วันที่ 4/9 รอรถที่อนุเสาวรีย์ 2 ชั่วโมง จาก 6โมงเย็น รถมา 19.50 น. รถเมล์สายนี้ร้องเรียนทีก็ปรับปรุงที ผ่านไป 2อาทิตย์ เหมือนเดิม จะต้องให้ร้องเรียนไปที่ไหนถึงจะปรับปรุงประชาชนเดือดร้อน วันที่ 3/9 ผู้โดยสารคนอื่นที่รถบอกมีรถวิ่งอยู่ 2 คัน ถ้าบริษัทนี้ไม่มีความพร้อมก็ควรให้สัมปทานรถตู้เขาไป