ไม่มีรถโดยสารประจำทางเส้นทางรังสิต-ปากเกร็ด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งรังสิต-ปากเกร็ด ถนนวิภาวดี-แจ้งวัฒนะ มีเพียงรถตู้เอกชนร่วมบริการที่มีจำนวนน้อย ทำให้รอรถเป็นระยะเวลานานขั้นต่ำ 20 นาทีขึ้นไป และมีจำนวนผู้โดยสารหนาแน่น จนส่งผลให้ไม่สามารถรับรองผู้โดยสารได้ หรือรับผู้โดยสารล้นคัน เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรับให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มที่ต้องใช้เว้นทางดังกล่าวในการเดินทางด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น