ไม่มีรถโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 06.20น. วันที่ 18/06/18 เส้นถนนลาดพร้าว ไม่มีรถของขสมก สาย 191,178 วิ่งเลย เป็นเวลา 45นาที ผู้โดยสารเดือดร้อนมากเพราะต้องการใช้รถโดยสารเพื่อไปทำงาน รบกวนทาง ขสมกช่วยเห็นถึงความเดือกร้อนอันนี้ด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 191,178 ที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ