ไม่มีรถเมล์95

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลาตั้งแต่หดโมงถึงหกโมงครึ่งเช้าไม่มีรถเลยไปไหนกันหมดยกเลิกบริการแล้วรึครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ